sitemap
international
partnering

Finn Lund, IPMA certificeret senior projektleder

Forståelse, indlevelse og respekt


Løsninger baseret på forretningsviden

lprojektledelse kendetegnet ved
 dynamiske, samarbejdende teams

lcoaching med fokus på
 personlig udvikling og instrumental støtte

lspecialistopgaver indeholdende
 vidensformidling og -overdragelse

lexpertviden i systemudviklingsdiscipliner

ldybeste indsigt i forretningslogik

luddannelse i læring og personlig udvikling

lmangeårig erfaring med metodologi

lIPMA certificeret projektledelse (certifikat)

lForsikringssystemer
lPengeinstitutsystemer
lFondssystemer
lOff. forvaltningssystemer
lHuman Resource systemer
lPersonforsikring
lForsikringsjura
lLivsforsikringsmatematik
lthe Balanced Scorecard
lKomplexitetsmålinger
lSystemprogrammel

læs mere, meget mere,  spørg gerne

Curriculum Vitæ

Resumé

Meritter

Skills

-- Top --