sitemap
international
partnering

Finn Lund, IPMA certificeret senior projektleder

Forståelse, indlevelse og respekt


lLedelse af generel systemvedligeholdelse
lKoordination af task forces ved
 systemnedbrud
lLøsning af specialistopgaver indenfor
 livsforsikring
lLedelse af prototype-udvikling af
 skadesforsikringssystem
lLøsning af nyudviklingsopgaver indenfor
 fondssystem
lSalg af edb-ydelser og ekstern kundepleje
lProgramledelse ifm. konverteringsprojekter
lImplementering & konfigurering af IT installation
lKomponentbaseret udvikling ifm. HR systemer
lCoaching af projekter og projektledere
lOrganisationsudvikling mht. projektarbejdsmetode og teambuilding
lLeder af tværorganisatorisk kvalitetssikring
lLeder af metode- og værktøjsudvikling
lOptimering af forretningsgange
lImplementering af nye arbejdsmetoder
lStrategiforankring & -implementering
lSparring og forretningsudvikling
lSystemudviklingsstøtte
lUndervisning, metodekurser
   Analyse, design, dataanalyse, test, projektstyring, facilitering
lProgrammeringskurser
   PL/I, COBOL, CSP, Visual Age produkter, CLIST/REXX

læs mere, meget mere,  spørg gerne

Curriculum Vitæ

Resumé

Meritter

Skills

-- Top --