Finn Lund, IPMA certificeret senior projektleder

Finn Lund, IPMA certificeret senior projektleder


Jeg tror på, at det fulde potentiale i en organisations medarbejdere realiseres gennem personlig udvikling, involvering og ejerskab - hvilket bedst sker på et fælles værdigrundlag i en kultur med tillid, engagement og samarbejde.

Nobody ever
washes a
rental car

  Netop når de menneskelige kvalifikationer forenes med faglig ekspertise da bliver komplementære færdigheder og vilje de drivende elementer i en organisation præget af løbende læring, innovation og forbedring.

Ved at coache, kunne anvende de nødvendige styringsaggregater, være opmærksom på teamets dynamik, besidde og kunne øse af faglig kompetence og endelig ved at facilitere beslutningsprocessen, kan jeg bidrage med den afgørende forskel.  

Experience is something
you don't get until
after you need it
 

Curriculum Vitæ

Resumé

Meritter

Skills