FINN LUND

Udtalelser

Finn Lund er et mangesidigt talent, der besidder stor kompetence indenfor forretningsanalyse, strategiudvikling, forretnings- og procesmodellering, ledelse og projektstyring, systemudvikling, -test og -implementering. Det lykkes ham vedholdende at tilføre organisationen værdi.

Finn Lund er i stand til at overskue vidt forgrenede systemer for hurtigt at sætte fokus på de relevante problemstillinger. Han har med stor succes afsluttet forretnings- og IT projekter i flere forskellige forretningsområder, ofte komplekse projekter med mange ubekendte.

Finn Lund er en effektiv igangsætter, der nyder at starte op, strukturere og organisere indenfor nye og komplekse områder. Han er god til at realisere ideerne, at bringe ting fra det abstrakte til det konkrete - uden nogensinde at tabe målet af syne: hellere det nødvendige til tiden, end det perfekte for sent.

Med tæft, der bygger på stor forretningsmæssig indsigt kombineret med detaljeret kendskab til de tekniske finesser, kan Finn Lund sikre et projektforløb, hvor alle væsentlige forhold er gjort synlige, analyseret og nedbrudt til størrelser, der kan delegeres i projektgruppen.

Finn Lund er en erfaren underviser. Han er vant til at tage ordet for at hjælpe og vejlede. Han har erfaring med uddannelse og coaching og har afholdt adskillige kurser af såvel teknisk som forretningsmæssig karakter. Han har især evnet at få teamet til at fungere for derved at opnå synergi i arbejdet.

Som leder har Finn Lund en meget struktureret arbejdsform, som gør ham til det naturlige valg, når man står overfor vanskelige og komplekse problemstillinger. Nøgleorderne er helhedssyn, ejerskab, strategi og proces - ved at vægte styring og ledelse i det rigtige forhold, kan de krav, der stilles til deltagerne og lederne i dynamiske projekter imødekommes.

Som specialisten har Finn Lund ofte været i rollen som den faglige sparring for virksomhedens ledelse - og samtidig tilstræbt, at øse af og overdrage al sin viden, for at gøre sig selv undværlig og fri til at igangsætte nye initiativer.

Mange års erfaring med ledelse af komplekse og tidskritiske projekter har givet Finn Lund den højeste internationale anerkendelse, der kan gives en leder i Danmark, nemlig IPMA/PMI certificering som Senior Projektleder.

FINN LUND

Curriculum Vitæ

Resumé

Skills

-- Top --