FINN LUND

Mit tankesæt bygger på, at det fulde potentiale i en organisations medarbejdere realiseres gennem personlig udvikling, involvering og ejerskab - hvilket bedst sker på et fælles værdigrundlag i en kultur med tillid, engagement og samarbejde.

Dynamiske projekter, forandringer, implementering af nyt stiller krav til deltagerne og lederne for at lykkes. Det drejer sig ofte om at påtage sig ejerskab - 'Nobody ever washes a rental car'

Netop ved at forene de menneskelige kvalifikationer med faglig ekspertise bliver komplementære færdigheder og vilje de drivende elementer i en organisation præget af løbende læring, innovation og forbedring.

Kundetilfredshed er mit adelsmærke - hellere det mulige til tiden end det perfekte for sent.

Det er meget vigtigt for mig, at jeg gennem mit virke kan overdrage mest mulig viden til den organisation, som jeg arbejder for - jeg ønsker at kollegerne i teamet skal få nytte af mine erfaringer, og hurtigst muligt kunne tage ejerskab for de elementer, der er mine leverancer til den fælles løsning.

Jeg er uhyre kvalitetsbevidst og har lige øje for udviklingsmæssige gevinster både på kort og på lang sigt - metodisk og analytisk i forhold til hvad der kan gøres og ikke mindst, hvad man ikke skal gøre.

Min evne til hurtigt at se sammenhænge i komplekse problemstillinger kombineret med flair for logik og tal, sætter mig i stand til at løfte en hvilken som helst opgave.

Ved at coache, at være opmærksom på teamets dynamik, kunne anvende de nødvendige styringsaggregater, at besidde faglig kompetence og endelig facilitere beslutningsprocessen kan jeg bidrage med den afgørende forskel.

Min mission er at yde den indsats og tilføre den viden, der er nødvendig for at nå de mål, som er sat for projektarbejdet.

Faglig sparring sker med baggrund i mange års erfaring og indgående arbejde med alle discipliner indenfor systemudvikling i vidt spændende forretningsområder. Ved at forene stor faglig indsigt med detaljeret specialistviden har jeg ydet et stort bidrag i mange forskellige tidskritiske eller strategiske projekter.

Som specialisten er virkefeltet alle opgaver indenfor IT-systemudvikling: specifikation - analyse - design - programmering - test - implementering - overdragelse - metodologi / 'lessons learned'

Udviklingsmetoderne har været bredspektret over Component Based Development, Prototyping, Rapid Appl. Dev. til traditionelle vandfaldsmodeller.

Adfærden er kendetegnet af en markant positiv indflydelse på og betydning for teamet - samtidig med en udpræget selvhjulpenhed, der gør, at enhver opgave trygt kan overdrages såvel helt som delvist.

Endelig skal der sættes en tyk streg under en helt extraordinær dyb teknisk indsigt, som knytter sig til programmerings- og database-værktøjer samt den underliggende hardware.


A Dreamer...
    in motion is an
Adventurer...
    with a plan is an
Explorer...
    with proven know-how and purpose becomes a
Visionary.

FINN LUND

Curriculum Vitæ

Meritter

Skills

-- Top --