Finn Lund, IPMA certificeret senior projektleder

Finn Lund, IPMA certificeret senior projektleder


Jeg tror på, at det fulde potentiale i en organisations medarbejdere realiseres gennem personlig udvikling, involvering og ejerskab - hvilket bedst sker på et fælles værdigrundlag i en kultur med tillid, engagement og samarbejde.

Gennem mange års samarbejde med beslutningstagere, funktionschefer og andre aktive ledere i virksomheder og organisationer har jeg set mange løsninger - og rigtig mange fejltag.

Med stor forretningsmæssig indsigt og detaljeret kendskab til IT-systemer, kan jeg gøre det abstrakte konkret og bane vejen - lige vel på kort og på langt sigt.

Omlægning af systemer har ofte så lang livscyklus, at det er sjældent, man blot kan fortryde for bare at gå tilbage til udgangspunktet - og simpelthen starte forfra.

Med korte forløb og mange iterationer vil man kunne lykkes med at fastholde en balance mellem krav, forventninger og det leverede helt frem til den organisatoriske implementering

Der skal drages nytte af den opsamlede læring i en kontinuerlig proces, så den betydning "opdagelserne" får for organisationen, gruppen og / eller individet, kan indarbejdes mhp. at nye medlemmer med kort indføring vil kunne adoptere den praksis, der er aflejret i handleplaner, processer, modeller, fora m.v.

Nobody ever
washes a
rental car

  Netop når de menneskelige kvalifikationer forenes med faglig ekspertise da bliver komplementære færdigheder og vilje de drivende elementer i en organisation præget af løbende læring, innovation og forbedring.

Ved at coache, kunne anvende de nødvendige styringsaggregater, være opmærksom på teamets dynamik, besidde og kunne øse af faglig kompetence og endelig ved at facilitere beslutningsprocessen, kan jeg bidrage med den afgørende forskel.

Min mission er at forene de forretningsmæssige mål med IT-systemets muligheder for at nå det bedst mulige - system til tiden fremfor det perfekte for sent.
 

Experience is something
you do not get until
after you need it
 

Curriculum Vitæ

Resumé

Meritter

Skills