Jeg er og har altid været fascineret af krydspunktet mellem mennesker og IT og vil derfor gerne blive en del af et samarbejde, hvor jeg får brug for al min viden og erfaring, mens jeg samtidig bliver udfordret og lærer nyt.

Gennem rigtig mange år har jeg arbejdet som freelance projektleder, hvor jeg har løst ledelsesopgaver på alle niveauer og vidt forgrenede brancher. Selv om omdrejningspunktet i langt de fleste tilfælde har været IT, så har det lige ofte været mine forretningsfaglige, som mine tekniske kompetencer, der er blevet efterspurgt.

Opgaverne har selvfølgelig bestået i at drive projekterne frem, nogle gange med traditionel projektledelse rettet mod de allokerede udviklingsressourcer (on-site + off shore), dog altid med stor brugerinvolvering for at give indsigt i mulige løsninger, så forhandlinger skete og beslutninger blev truffet med alle risici afdækket.

Andre gange har jeg handlet i et agilt miljø, hvor jeg har skullet give næring til et væld af sideløbende sprints, mens jeg samtidig har sikret, at alle arbejdede hen mod det fælles mål. Udviklingen af løsninger, der kunne fremstå med præcision, være robuste og selvfølgelig opfylde de aktuelle behov har kun været mulig ved at sikre fuldstændig inddragelse og medvirken fra både brugerne og forretningens repræsentanter.

Uanset projektmetode, så er hvert af de samlede løsningkomplekser blevet til gennem en række iterationer med prototyper, hvor alle deltagere og øvrige interessenter kontinuerligt kunne agere på et oplyst grundlag – fra start til slut gennem hele den organisatoriske implementering.

Yderligere har disse forløb, der for fleres vedkommende har strakt sig over adskillige år, været krydret med kvalitetssikringsopgaver, som har givet mig en helt unik mulighed for at komme i endnu tættere parløb med kunderne.

Ofte har ansvaret for kvalitetssikringen udviklet sig, så jeg måtte jeg stille mig dér, hvor jeg med lige dele teknisk og forretningsmæssig indsigt kunne få krav og løsning til at nå hinanden i en atmosfære af fuldstændig forventningsafstemning.

Samtidig kunne jeg ligeså gerne gå i dialog med det enkelte projekt, enten udviklerne for at binde løsningen bedre sammen med eksisterende funktionalitet, eller med de eksterne leverandører for at støtte med planer og leverance-takt.

Jeg har stor erfaring med at holde humøret højt mens projektet holder sig på sporet, osse selv om det er hen mod en ultimativ bagkant. Min indsigt i strategiske, politiske og/eller organisatoriske beslutningsprocesser er dyb og i den anden ende af spekteret, kan jeg være involveret i løsning af den mest nørdede programmering.

Parallelt med de mange andre spændende ting, så har jeg altid haft en tråd til undervisning, fx i forskellige projektledelsesmetoder, systemudviklingsmetoder, databehandling og adskillige programmeringssprog.

Essensen heraf er indgående viden om en bred vifte af både programmeringssprog og systemudviklingsmetoder, alt rundet af med en helt særlig indsigt i performance tuning, BI strategier, fordybelse i livsforsikringskerner, samt indsigt i dump og debugging.

Det er alt sammen sket i overhalingsbanen, hvor platformsarkitekturer, mainframesystemer, clustered Intel-platforme, netværkstopologier, systemarkitekturer, som SOA og komponentbaseret systemudvikling hen over flere platforme, har været i spil.

Generelt er mine kompetencer til at formidle betydelige når det gælder at omforme abstrakte udfordringer til noget konkret og håndterbart - og selv om jeg opfattes som expert på mange områder, så har jeg aldrig siddet isoleret med min viden – men har derimod stræbt efter at bruge min indsigt til at bygge bro mellem de mange (andre) faglige fyrtårne, der jo naturligvis findes både blandt kollegerne og blandt kunderne.

Fundamentalt tror jeg på god kommunikation med mine omgivelser for derved altid at skabe stor synlighed og motivere til samarbejde. Jeg har en smidig tilgang til alle opgaver og vil gerne sikre, at det foreliggende problemkompleks er fuldt forstået inden man går i ’løsnings-mode’. Jeg søger mod beslutninger om at gøre det mulige muligt – system til tiden, frem for det perfekte for sent.

Sædvanligvis glider jeg nemt ind i den organisation, som jeg bydes ind i – og jeg bliver hurtigt deltagende. Jeg kan godt lide andre mennesker, og andre mennesker kan normalt osse godt lide mig. Jeg stiller høje krav til mig selv og når jeg gør det til kolleger og andre, så er det altid med en hjælpende hånd – i mange år endnu.

Curriculum Vitæ

Resumé

Skills

-- Top --